TIÊU ÂM TRONG DÀY 25MM TỶ TRỌNG 60KG/M3

  19/04/2017

Tiêu âm và cách nhiệt bên trong ống gió tôn bằng 2 lớp: 
Cách 1 : 

1- Lớp bông rockwool tỷ trọng  60kg/m3 dày 25mm 
2-Lớp trong là vải thủy tinh dày (chống bụi từ bông rockwool) ngoài cùng là dàn nẹp cố định vải và bông.

Cách 2:  Tiêu âm và cách nhiệt bên trong ống gió tôn bằng 3 lớp: 
1 -Lớp bông rockwool tỷ trọng 40 đến 60kg/m3
2-Lớp trong là vải thủy tinh mỏng (chống bụi từ bông rockwool)
3-Lớp trong cùng là tôn soi lổ, bắn rive cố định vải và bông.


Tin tức mới Xem tất cả