;

Lượt xem: 2971

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM PHỦ BẠC

Mã sản phẩm : 1602148024

Số lượng:

     

    Bông khoáng có bạc hay bông khoáng phủ bạc là một dạng thành phẩm khác của bông khoáng. Những thành phẩm dạng ống, dạng cuộn, dạng tấm được bọc bởi lớp bạc ngoài bề mặt.

    Sản phẩm Bông Khoáng dạng dán bạc được ứng dụng cho những công trình có tính chất đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Tăng hệ số cách âm, cách nhiệt, chống nóng cho công trình.
     - Bông khoáng dạng tấm phủ bạc tính năng cách âm cách nhiệt cao hơn.
    -  Bông khoáng dạng tấm phủ bạc dùng trong các công trình ứng dụng cao hơn, cách âm cách nhiệt Công trình đóng tàu - bảo ôn lò hơi, cách nhiệt chống cháy vách thạch cao