;

Lượt xem: 13898

BÔNG BẢO ÔN NỒI HƠI, LÒ HƠI

Mã sản phẩm : 1468830378

Số lượng:


  BÔNG BẢO ÔN ĐỊNH HÌNH DẠNG ỐNG ( ROCKWOOL ỐNG) : Hay còn gọi là bông khoáng cách nhiệt dạng ống:
  Công dụng :  Dùng bọc Cách nhiệt  Nồi hơi, lò hơi, lò gia nhiệt, lò sấy...  BÔNG BẢO ÔN ĐỊNH HÌNH DẠNG TẤM ( ROCKWOOL BOARD) : Hay còn gọi là bông khoáng cách nhiệt dạng tấm, bông bảo ôn kiện ( Kích thước :1.2m x 0.6m x 50mm) Tỷ trọng 40kg/m3, 60kg/m3, 80kg/m3, 100kg/m3, 120kg/m3

  Công dụng :  Dùng bọc Cách nhiệt  Nồi hơi, lò hơi, lò gia nhiệt, lò sấy...


  BÔNG BẢO ÔN DẠNG CUỘN CÓ PHỦ BẠC DÀY 50CM ( GLASSWOOL ALUMINIUM FOIL ) : Hay còn gọi là Bông thủy tinhbảo ôn bọc cách nhiệt.
  KT : 1.2m x 15m x 50mm - 1.2m x 7.5m x 50mm.
  Tỷ trọng : 24kg/m3, 32kg/m3

  Công dụng :  Dùng bọc Cách nhiệt  Nồi hơi, lò hơi, lò gia nhiệt, lò sấy...