;

Lượt xem: 1810

ĐINH NHÔM BẢO ÔN CÁCH NHIỆT

Mã sản phẩm : 1608623483

Số lượng:

    ĐINH NHÔM BẢO ÔN - ĐINH NHÔM CÁCH NHIỆT
    Đinh ghim nhôm bảo ôn dùng định vị gắn bông cách nhiệt sợi thủy tinh hay dùng cho Bông cách âm rockwool trong quá trình thi công.

    Qui cách : Đinh nhôm 50mm và Đinh nhôm 70mm - 100mm

    1 thùng = 1.000 cây